OM VESTBY REGNSKAPSKONTOR

Vestby Regnskapskontor AS – litt historie

Lørdag 5. desember 1952 holdtes konstituerende møte for dannelse av regskapslag for Vestby fra 1. januar 1953.

Slik lyder innledningen i protokollen for Vestby Regnskapslag, som er forløperen for Vestby Regnskapskontor AS. På dette møtet ble Jens Hvidtsten, Karl Trandem og Atle Engh valgt til styre, med A. Kjølberg som varamedlem. På styremøte den 18. desember 1952 ble Erling Varhaug ansatt som regnskapsfører.

Jørgen Bergmaal ble ansatt som regnskapsfører den 17. februar 1954 og begynte i stillingen den 15. mars 1954.

På årsmøte den 16. november 1960 ble følgende vedtak gjort: «Forslag om at Jørgen Bergmaal skal overta den økonomiske driften av laget, ble enstemmig vedtatt etter det fremsatte forslag» Dermed var Vestby Regnskapskontor en realitet.

I 1965 ble Magnus Gansmo ansatt i Vestby Regnskapskontor, og han gikk etterhvert også inn som 50 % eier i selskapet.

Arne Jørgen Bergmål overtok sin fars andel i 1972, og Magnus Gansmo sin andel i 1991 og har etter dette vært 100 % eier av selskapet, frem til 1. januar 2017. 1. januar 2017 kjøpte Kjell Christian Arnvard 70 % av aksjene fra Arne Jørgen Bergmål.

Den 01.01.2020 kjøpte Kjell Christian Arnvard de resterende aksjene og er nå eneaksjonær i Vestby Regnskapskontor AS.

Kjell Christian Arnvard er i dag daglig leder og styreleder i selskapet.

HVORFOR VELGE OSS?

Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953. Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

Duett komplett skybasert regnskap

Våre systemer er tilrettelagt slik at kundene våre kan fakturere, føre timer og godkjenne betalinger via internett. Via app kan de ansatte føre timer til fakturering. Man kan i tillegg føre kostnader på varer tatt fra lager direkte på prosjekt.

LEDELSE

Kjell Christian Arnvard
Daglig leder & styreleder

Mobil: 90731245
Direkte: 64985106

kjell@vestbyregnskap.no

Kjell Christian Arnvard

Daglig leder og styreleder

Mobil: 90731245
Direkte: 64985106
kjell@vestbyregnskap.no

Astri Finstad

Regnskapsfører

Direkte: 64985101
astri@vestbyregnskap.no

Emil Lillerud

Regnskapsfører

Mobil: 99230297
Direkte: 64985110
emil@vestbyregnskap.no

Ida Nordal

Autorisert regnskapsfører

Mobil: 93203403
Direkte: 64985118
ida@vestbyregnskap.no

Arne Jørgen Bergmål

Autorisert regnskapsfører

Mobil: 90648819
Direkte: 64985103
arne@vestbyregnskap.no

Nina Budalen

Regnskapsfører

Direkte: 64985113
nina@vestbyregnskap.no

Anita Braar

Autorisert regnskapsfører

Mobil: 95868473
Direkte: 64985102
anita@vestbyregnskap.no

Gunnar Paulshus

Regnskapsfører

Mobil: 97644913
Direkte: 64985105
gunnar@vestbyregnskap.no

Bergliot Kollsgård

Regnskapsfører

Direkte: 64985107
bergliot@vestbyregnskap.no

Bente Flaat

Regnskapsfører

Mobil: 98478947
Direkte: 64985104
bente@vestbyregnskap.no

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Legg igjen navn og nummer og vi ringer deg i løpet av 24 timer.