Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor.

1. Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Vestby Regnskapskontor AS  samler, bruker og behandler personopplysninger. Vestby Regnskapskontor AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig.

Vestby Regnskapskontor AS
NO919 935 669MVA
post@vestbyregnskap.no

2. Dine rettigheter

Som besøkende av nettsiden på en annen måte en «bruker» som vi behandler persondataene til har du visse rettigheter.

Hvis du ønsker å benytte deg av en av disse rettighetene, kan du sende oss en e-post på post@vestbyregnskap.no.

Du har krav på raskt svar, senest innen 30 dager.

Les mer om alle rettighetene dine på Datatilsynets sider.

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og be oss om å rette opplysninger som ikke er riktige.
 • Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be oss om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Vi håper at du vil si ifra direkte til oss først, så vi kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

3. Hvem vi behandler informasjon om

 • Kunder
 • Kunders kunder hvis leveransen av tjenesten krever dette
 • Potensielle kunder
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på nettsiden
 • Jobbsøkere
 • Ansatte
 • Tidligere ansatte
 • Kunders ansatte hvis leveransen av tjenesten krever dette
 • Kunders tidligere ansatte hvis leveransen av tjenesten krever dette

4. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss.

For at vi skal kunne levere produkter eller tjenester trenger vi imidlertid en rekke opplysninger fra deg.

Vi verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Vi bruker ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysninger når noen:

 • inngår en avtale med oss om kjøp av produkter/tjenester
 • sender oss e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse
 • melder seg på arrangementer (kurs, foredrag, workshops m.m.) i vår regi, gratis og betalte
 • bruker nettsiden vår (jfr. avsnittet om informasjonskapsler/cookies)
 • sender inn en henvendelse via kommunikasjonsverktøy eller kontaktskjema på nettsiden vår

5. Behandlingsgrunnlag

Vi behandler opplysninger etter følgende grunnlag ihht personvernforordningen art. 6. nr. 1:

Samtykke: Når du selv har gitt oss samtykke til behandlingen.

Avtale: For å kunne utføre leveranse i henhold til en avtale med deg eller ditt selskap og for å utføre forespurte handlinger før en avtale er inngått.

Rettslig forpliktelse: For at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til norsk lov.

Berettiget interesse: For å kunne ivareta en berettiget interesse, som vi mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Vi behandler personopplysninger knyttet til: 

5.1 Henvendelser

Når du henvender deg til oss via nettsiden (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender oss melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til oss.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.

5.2 Avtaleinngåelse

Når du inngår en avtale med oss vil det defineres og utarbeides egen avtale for behandling av personopplysninger basert på omfanget og behovene tilknyttet avtalen.

5.3 Bruk av Vestbyregnskap.no

Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. 

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet vårt.

5.4 Cookies / Informasjonskapsler

En informasjonskapsel eller «cookie» er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte cookieparagrafen: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Deaktivere eller slette cookies
Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

Informasjonskapsler i bruk:

 • Elementor: Tilknyttet nettsidens plattform WordPress og tillater oss å redigere innholdet på siden.
 • Google Analytics: Registrer en unik ID som benyttes til å se hvor mange og hvordan nettsiden brukes.

6. Deling av personopplysninger

For å kunne drive virksomheten vår, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

Databehandlere: leverandører av ulike tjenester og produkter som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskapssystemer, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende)

Profesjonelle rådgivere: fra bransjer som advokat, finans, revisjon og forsikring

Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer.

Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til.

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle leverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS
I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører vi bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. 

7. Generelt om datasikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte. 

Spørsmål?

Kjell Christian Arnvard
Daglig leder & styreleder
Mobil: 907 31 245
Direkte: 64 98 51 06

Be om tilbud

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.