Vestby Mølle & Kornsilo SA

Vestby Mølle & Kornsilo SA, er en av Vestby’s eldste bedrifter, med røtter tilbake til 1921.

Noen ord om oss

Med dagens eiersituasjon, ble selskapet etablert 1953. Selskapets hovedvirksomhet har alltid vært kornmottak og møllevirksomhet. De siste 15 årene har det ikke vært møllevirksomhet i særlig grad. I tillegg har salg av innsatsfaktorer til landbruket, som gjødsel, såkorn, plantevernmidler, kraftfôr, drensrør og øvrig landbruksrekvisita vært en vesentlig del av virksomheten.

Mølla tok for ca 10 år siden opp igjen det å ha en egen butikk med produkter til den private innen området, fôr til hest-hund-katt- etc., utstyr til hage, småmaskiner, motorsager, gressklippere etc, ved utstyr, smøreoljer, arbeidsklær, verneutstyr etc.
Vestby Mølle har betydelige leieinntekter fra utleie av egne lokaler.

Samarbeidet

Det har, i mine år, vært et meget godt samarbeid på alle plan. Både hva gjelder daglig regnskapsføring, lønnskjøring, innrapporteringer til det offentlige, besvarelse av lønn- og regnskapstekniske spørsmål, og regnskapsførers deltagelse i både styre- og årsmøter.

Vestby Regnskapskontor AS ble også trukket inn for å bistå i deler av et større forsikringsoppgjør Mølla hadde i 2015.

Arbeidsprosess
Mølla hadde sitt eget økonomisystem, Hansa, fra langt tilbake i tid. Vestby Regnskapskontor AS satt seg inn i dette og kom til oss og førte både regnskap og lønn hos oss. Vi selv førte registrerte ordre, innkjøp og fakturerte.

I 2016 byttet Mølla økonomisystem til Vestby Regnskapskontor AS sitt system, Duett.no. Dette fordi en større oppgradering av Hansa var påkrevd. Når vi likevel måtte gjøre en stor endring valgte vi å kjøre Vestby Regnskapskontor AS sitt system som en klientløsning. Dette har fungert bra i 2016, men selvsagt med noen «startvansker».

Mølla har hele tiden hatt en fast kontaktpunkt hos Vestby Regnskapskontor AS.

Forside
Vi har benyttet Vestby Regnskapskontor AS siden 2007. Frem til da var det egen regnskapsfører på Mølle. Når hun gikk av med pensjon ble denne personen ikke erstattet, men Vestby Regnskapskontor AS fikk jobben.

Be om tilbud

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.